تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٧/٢٩
دعــوت عمـومـی شـورای هماهنـگی تبلیـغات اســلامـی از مـردم صبور و مقاوم ایـران

تشـییع پیـکر شـهدای گمنام بردسـتان عـزاداران حسـینی

پیـکر پاک و مطهـر شـهدای گمنام و گلگون کفن تازه تفحص شدۀ دوران دفاع مقدس ، در طلیعۀ ماه محرم ، ماه پیروزی خون بر شمشیر ، بر دسـتان خیل عظیـم عاشـقان حسـینی و عـزاداران و سـوگـواران عاشـورایی ایران اسـلامی تا جـوار حضرت حق تشـییع و در خـاک پـاک ایران زمین آرام می گیرد. متن کامل