تاریخ خبر: ١٣٩٩/١١/٠٥

«حکومت اسلامی» در اندیشه امام خمینی(ره)

تصریح و تأکید امام خمینی بر «حق تعیین سرنوشت ملت» و انتخاب شکل و شخص در حکومت با رأی ملت به یک یا دو مورد محدود نمیشود. ایشان میگوید: «از حقوق اولیه هر ملتی است ک باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.»؛ بر اساس چنین اندیشه ای بود که ایشان در منازعات فکری دهه شصت با صراحت اعلام کرد:«میزان رأی ملت است ... مرتبه اول حق مال خود ملت است ... همین ملت ... اینها باید رأی بدهند.» متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/١٠/٠٩

چرا بصیرت مردم بر فتنه‌گران غلبه کرد؟

مسئله بصیرت و دشمن‌شناسی از نیازهای روز کشور است، طوری که با گذشت زمان نقش اهمیت تشدید بینش عمومی در تمامی مسائل داخلی ملموس می‌شود. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/١٠/٠٩

«بصیرت» راز ماندگاری حاج قاسم

حاج قاسم سلیمانی با بصیرت جبهه مقاومت را پایه گذاری کرد و تا آخرین لحظه زندگی‎اش، در راه دفاع از حریم اسلام و انقلاب اسلامی ایستادگی کرد. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٨/١٣

منافع ملی و استکبارستیزی

در سال‌های پس از انقلاب، هیچ موضوعی به اندازه استکبارستیزی و دشمنی با آمریکا، به منافع ملی ضربه نزده است! این افراد که هم اکنون به یک جریان فکری‌ـ سیاسی تبدیل شده و از آنان با عنوان جریان غربگرا یاد می‌شود، متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٨/١٢

قرآن در بار ه ی استکبار ستیزی چه می گوید؟

از عمده‌ترین روش‌هایی که سال‌های سال برای تأثیر بر حرکت انقلاب اسلامی استفاده می‌شود، تاکید بر حضور افرادی است که خواهان ارتباط با کشورهایی هستند که سال‌های سال از هیچ دشمنی و ظلم و ستمی در حق مردم ایران اسلامی کوتاهی نکرده‌اند و هم اکنون با ادامه ظلم‌های خود خواستار برقرار ارتباط با ایران اسلامی هستند. متن کامل


2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>