دستاوردهای شاخص انقلاب اسلامی در استان اردبیل

چهــــل سال چهـــــل گام

کتاچه دستاوردهای شاخص انقلاب اسلامی استان اردبیل توسط روابط عمومی استانداری اردبیل تهیه گردید.

چهــــل سال چهـــــل گام

برای مطالعه دستاوردهای شاخص انقلاب اسلامی در استان اردبیل بر روی لینک زیر کلیلک کنید.


خروج