1399/05/05

حقارت آمریکا با تهدید هواپیمای مسافربری ایران/ دولت پیگیری های حقوقی را انجام دهد

نماینده مردم گرمی گفت: آمریکا که استیل ابر قدرتی به خود گرفته هر زمان منافع خود را درخطر می بیند جان مردم بی اهمیت می شود و با تعرض به هواپیمای مسافر بری ایران باعث حقارت خود شد.

حقارت آمریکا با تهدید هواپیمای مسافربری ایران/ دولت پیگیری های حقوقی را انجام دهد

ولی اسماعیلی اظهار داشت: رفتار جنگنده آمریکایی در قبال پرواز ماهان در آسمان سوریه  نقض آشکار امنیت هوانوردی و تخلف از اصل آزادی پرواز هواپیماهای غیرنظامی مطابق کنوانسیون شیکاگو است.

وی افزود: آمریکا که استیل ابر قدرتی به خود گرفته هر زمان منافع خود را درخطر می بیند جان کودکان بی اهمیت می شود و با تعرض به هواپیمای مسافربری ایران باعث حقارت خود شد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید پیگیر های حقوقی در رابطه با تعرض به هواپیمای مسافربری ایران را انجام دهد چراکه سکوت و انفعال در برابر تجاوز به جان انسان‌ها و حقوق آن‌ها و نیز نقض آشکار موازین بین‌المللی، آمریکایی‌های خودبرتربین را گستاخ‌تر خواهد نمود.

وی تصریح کرد: آمریکا با این اقدام غیر انسانی هر لحظه پایان عمر خود را در منطقه بدست رهبر مقاومت رقم می زند.
منبع: سبلان ما


خروج