مقدس ترین عمل در عالم کار معلمی است

امام جمعه شهرستان پارس آباد گفت: مقدس ترین عمل در عالم کار معلمی است و این معلمان و اساتید هستند که با تربیت درست علم آموزان آینده یک کشور را می سازند.

مقدس ترین عمل در عالم کار معلمی است

حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی ضمن گرامیداشت هفته معلم بیان کرد: مقدس ترین عمل عالم کار معلمی است و این معلمان و اساتید هستند که با تربیت درست علم آموزان آینده یک کشور را می سازند و به همین خاطر هست که معلمی یکی از خطیر ترین و ارزشمند ترین وظیفه ها است.

وی افزود: بزرگ ترین معلم جهان بشریت حضرت رسول خاتم (ص) به این ویژگی خود افتخار می کرد، آن بزرگوار زمانی که با دو گروه در مسجد مواجه شد که گروه اول عبادت می کردند و گروه دوم به آموزش علم مشغول بودند، گروه دوم را که در محضر استادی علم می آموختند، افضل دانست و فرمود: «اِنَّمَا بُعِثْتُ مَعَلِّما همانا که من به عنوان معلم مبعوث شده ام.» معلمی یکی از خطیر ترین وظیفه هاست که بر گردن معلمان عزیز و بزرگوار نهادینه شده است.

امام جمعه پارس آباد با اشاره به حدیث «اطلبوا العلم بالصین فان طلب العلم فریضة علی کل مسلم» افزود: اهمیت کسب و طلب علم بسیار بالا است و جوانان قدر جوانی خود را بدانند و از هر فرصتی، برای کسب علم غافل نشوند، و کسب علم کنند.

حجت الاسلام باقری بنابی همچنین با اشاره به مسائل تربیتی دانش آموزان افزود: اگر معلمان و مدیران اصلاح شوند جامعه هم اصلاح می شود، ارزش علمتان را بدانید چون هر چیزی در مادیات خلاصه نمی شود و باید به وظایف خود عمل کنیم، تا فردی متدین و خود ساخته به جامعه تحویل دهیم.

وی افزود: تزکیه مقدم بر تعلیم است و باید معلمان بدان نیز بپردازند زیرا معلم و مربی، مهم ترین رکن تعلیم و تربیت است که افکار، گفتار و کردار او بر دانش آموزان تأثیر بسزایی دارد و علم یک معلم زمانی نافع خواهد بود که به همراه تزکیه نفس باشد.


خروج