پیام انزجار مردم خلخال از ترامپ

مردم خلخال اظهارات رئیس جمهور آمریکا که به نوعی مزدور اسرائیل و اعراب در منطقه است را محکوم و سپاه را حامی نظام و حاکمیت، اقتدار دفاعی کشور عنوان نمودند.

پیام انزجار مردم خلخال از ترامپ

 امروز اقشار مختلف مردم خلخال ضمن اعلام پیام انزجار خود تصمیم نامقعول ترامپ رئیس جمهور آمریکا را محکوم و حمایت قاطع خود از سپاه پاسداران را به عنوان یک نیروی ارزشی وانقلابی اعلام کردند.

دانشجویان شخصیت ترامپ را شخصیتی مزدور برای اسرائیل و آل سعود عنوان و این اقدامات را در جهت خشنود سازی اسرائیل عنوان نمودند که این اقدام آمریکا نتیجه‌ای جز نابودی اسرائیل و ناکامی آل سعود نخواهد داشت.

کارگران و بازاریان و اقشار مختلف مردم این اقدام آمریکا را به نوعی ذلت آمریکا در منطقه عنوان و اظهار داشتند: آمریکا از ترس سپاه پاسداران دیگر برشی نه تنها در منطقه بلکه در جهان نیز ابهت خود را از دست داده است.

مدرسین دانشگاه و معلمان نیز اقدام نابجای ترامپ را محکوم و اظهار داشتند: سپاه یک نیروی ارزشی و مدافع نظام وانقلاب بوده و هر جای پای سپاه وجود داشته باشد آمریکا نمی‌تواند در آنجا وجود داشته باشد.

 اصلی‌ترین پیام مردم خلخال امروز این بود که آمریکا از ترس سپاه پاسداران دیگر در روز روشن حضوری در منطقه ندارد و با حیله روباهی شبانه به منطقه سفر که این نشان از ذلت و خواری عظیم آمریکا در جهان است.


خروج