قطعنامه پایانی راهپیمایی سراسری یوم الله 22 بهمن 1397

قطعنامه پایانی راهپیمایی سراسری یوم الله 22 بهمن1397 در 8 بند از سوی شرکت کنندگان در مراسم قرائت شد.

قطعنامه پایانی راهپیمایی سراسری یوم الله 22 بهمن 1397

 

در پایان مراسم راهپیمایی سراسری یوم الله 22 بهمن امروز قطعنامه ای در 8 بند قرائت شد. برای دریافت متن کامل قطعنامه فایل های زیر را دانلود فرمایید.

 

 /uploads/1_31_1549866304733_1.jpg 

 /uploads/1_31_1549866966852_2.jpg

/uploads/1_31_1549867076327_3.jpg 

 


خروج