1398/08/13

١٣ آبان روز استکبارستیزی و مرگ برآمریکا

چهلمین برگ از تاریخ انقلاب دوم هم ورق خورد؛ تاریخی که نشان می‌دهد جوانان نسل امروز همچون دانشجویان و جوانان سال ۱۳۵۸ به میدان عمل آمدند و شعاری سر می‌دهند که به آن ایمان دارند.

١٣ آبان روز استکبارستیزی و مرگ برآمریکا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ چهلمین برگ از تاریخ انقلاب دوم هم ورق خورد؛ تاریخی که نشان می‌دهد دانشجویان نسل امروز همچون دانشجویان و جوانان سال ۱۳۵۸ به میدان عمل آمدند و شعاری سر می‌دهند که به آن ایمان دارند؛ شعاری برگرفته از استکبارستیزی.

 


خروج