دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه «فیلم و سینما»
دستاورد‌های چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «فیلم و سینما» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «کشاورزی و منابع طبیعی»
دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «کشاورزی و منابع طبیعی» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «احسان و نیکوکاری»
دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «احسان و نیکوکاری» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/١٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «سلامت»
دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه «سلامت» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/١٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «ولایت‌فقیه»
دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «ولایت‌فقیه» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>