دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «احسان و نیکوکاری»
دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «احسان و نیکوکاری» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/١٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «سلامت»
دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه «سلامت» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/١٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «ولایت‌فقیه»
دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «ولایت‌فقیه» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه «رفاه و ارتقاء سطح زندگی»
دستاورد‌های چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «رفاه و ارتقاء سطح زندگی» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «استقلال ملی و اقتدار بین‌المللی»
دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «استقلال ملی و اقتدار بین‌المللی» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>