دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه «استکبارستیزی»
دستاورد‌های چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «استکبارستیزی» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش‌شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه «ورزش»
دستاورد‌های چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «ورزش» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش‌شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه «بسیج و جوانان»
دستاورد‌های چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «بسیج و جوانان» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش‌شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه «قانون گذاری»
دستاورد‌های چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «قانون گذاری» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش‌شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه «فناوری اطلاعات و فضای مجازی»
دستاورد‌های چهل‌ساله انقلاب اسلامی در حوزه «فناوری اطلاعات و فضای مجازی» که توسط «جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب کبیر اسلامی» جمع‌آوری و به محضر شریف مردم ایران گزارش شده است.
 ١٣٩٧/٠٩/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>