دعــوت عمـومـی شـورای هماهنـگی تبلیـغات اســلامـی از مـردم صبور و مقاوم ایـران
تشـییع پیـکر شـهدای گمنام بردسـتان عـزاداران حسـینی
پیـکر پاک و مطهـر شـهدای گمنام و گلگون کفن تازه تفحص شدۀ دوران دفاع مقدس ، در طلیعۀ ماه محرم ، ماه پیروزی خون بر شمشیر ، بر دسـتان خیل عظیـم عاشـقان حسـینی و عـزاداران و سـوگـواران عاشـورایی ایران اسـلامی تا جـوار حضرت حق تشـییع و در خـاک پـاک ایران زمین آرام می گیرد.
 ١٣٩٧/٠٧/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>