تاریخ خبر: ١٣٩٨/٠٩/١٤

16 آذر 1332به روایت شهید چمران

حدود ساعت 10 صبح، سربازان رهسپار دانشکده فنی شدند. ما در کلاس دوم دانشکده فنی که در حدود 160 دانشجو داشت، مشغول درس بودیم. آقای مهندس شمس استاد نقشه‌برداری تدریس می‌کرد. صدای چکمه سربازان از راهرو پشت در به گوش می‌رسید متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٨/٠٩/١٢

بایسته‌های مدیریت در نظام اسلامی

بار مسئولیت در نظام اسلامی، بار سنگینی است که جز با انقلابی‌گری و متعهد بودن به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی نمی‌توان آن را به سرمنزل مقصود رساند. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٨/٠٩/١٠

شهید آیت الله حسن مدرس الگوی نمایندگی

امام خمینی (ره) بارها شهید مدرس را الگوی نمایندگی بر می شمردند. می توان گفت دیانت، معنویت، شجاعت و شهامت، مردمی بودن و ساده زیستی، درک درست زمانه و نیز دغدغه ملت داشتن از جمله ویژگی های شخصیتی مدرس در ترسیم الگوی نماینده تراز است. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٨/٠٩/٠٥

نقش بسیج در برقراری نظم و امنیت

وجود نیرویی که بتواند با همراهی دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در برابر تهدیدات ایستادگی کند، لازم و ضروری است؛ به همین دلیل است که ضرورت نقش‌آفرینی بسیج بیش از پیش در جامعه احساس می‌شود. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٨/٠٩/٠٢

الزامات دشمن شناسی در حوادث اخیر

الزامات دشمن شناسی در حوادث چند روز اخیر کشور متن کامل


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>